Loading...
Zajęcia terapeutyczne Aquaterapia metodą Halliwick 2017-09-12T18:08:23+00:00

Hydroterapia wg. koncepcji Halliwick

Projekt realizujemy od 2014 roku na Ursynowskich pływalniach Koncertowa i Hirszfelda

Od Września 2014 roku Stowarzyszenie Polska Akademia Aktywnego Rozwoju w ramach realizacji celów statutowych:

 • Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych
 • Prowadzenie zajęć dla dzieci z różnego typu zaburzeniami np. ADHD, Asperger, Autyzm – poprawa i kompensacja wad rozwojowych

 • Wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób z różnymi dysfunkcjami

 • Działania wspomagające zdrowie małych dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych

 • Prowadzenie warsztatów i zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych

realizuje program zajęć hydroterapeutycznych na pływalniach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Hirszfelda oraz Koncertowa.

Zajęcia hydroterapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów hydroterapii, fizjoterapeutów oraz przeszkolonych instruktorów pływania. Zajęcia te oparte są na metodzie Halliwick, która jest ceniona i uważana przez wielu specjalistów fizjoterapii na całym świecie jako jedna z najlepszych form hydroterapii.

Zabiegi hydroterapii odbywają się na pływalniach i są przeznaczone dla osób w każdym wieku zarówno niepełnosprawnych jak i zdrowych. Każdemu dziecku towarzyszy instruktor, którego zadaniem jest m.in. odpowiednie wspieranie pływaka aż do momentu uzyskania przez niego pełnej niezależności (często po raz pierwszy w życiu!), pomaganie w początkowym przystosowaniu psychicznym do wody, poznaniu zasad kontroli balansu.

Nadrzędnym celem indywidualnej terapii jest osięgnięcie stanu samodzielności pływaka czyli swobody poruszania się w wodzie tak aby mógł kontynuować on naukę pływania w zajęciach grupowej nauki pływania lub trenować pływanie w klubach pływackich.

Dzięki metodzie Halliwick stosowanej przez nasze Stowarzyszenie dzieci i dorośli z różnego rodzaju zaburzeniami takimi jak:

Osoby takie trafiają do naszego stowarzyszenia często z zaniżonym poczuciem własnej wartości, niską samooceną i przykrymi doświadczeniami wyniesionymi z nieudanej próby podjęcia nauki pływania w innych klubach pływackich realizujących klasyczną metodę nauki pływania. Jednym z naszych głównych celów jest wyrównywanie szans społecznych uczestników naszych zajęć, dlatego program ten skierowany jest bardziej na aspekty zdrowotne i rekreacyjne niż osiągi sportowe.

 • Zespół Aspergera

 • ADHD- Zespół Nadpobudliwości Psycho Ruchowej

 • Zespół Down’a

 • Upośledzenie umysłowe

 • osoby o róznym stopniu niepełnosprawności fizycznej

 • osoby powypadkowe

 • osoby cierpiące na karłowatość

 • wodogłowie

 • osoby wykazujące psychiczny lęk przed wodą

 

otrzymali szansę osiągnięcia samodzielności w środowisku wodnym !

Loading...

Dzieci, które zakończyły hydroterapię metodą Halliwick, kontynuują zajęcia w kursie grupowej nauki i doskonalenia pływania Polskiej Akademii Aktywnego Rozwoju lub trenują w Ursynowskich Szkołych Sportowych lub w Uczniowskim Klubie Sportowym GIM 92 i innych warszawskich klubach pływackich.

Stosowana przez nas metoda Halliwick pozwala odkryć w uczestnikach zajęć ich indywidualny potencjał oraz przełamać lęk czego nie udałoby się osiągnąć podczas klasycznych metod nauki pływania.

Uczestnicy naszych zajęć terapeutycznych startują w pływackich zawodach dla dzieci niepełnosprawnych zajmując najwyższe miejsca.