Strona Główna » PAAR polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII AKTYWNEGO ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

  1. Zakres obowiązywania

 

1.1.       Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie  działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Polska Akademia Aktywnego Rozwoju z siedzibą w Warszawie w zakresie ochrony danych osobowych

przetwarzanych, w tym zbieranych za pomocą̨ funkcjonalności stron internetowych https://paar.edu.pl/, http://naukaplywania.pl/, http://basenwarszawa.pl/, http://plywaniedladzieci.eu/,

http://plywaniewarszawa.eu/, http://basendladzieci.eu/ (zwanymi

dalej Stroną Internetową) oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych wobec osób, których dane dotyczą.

1.2.       Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i komunikatorów na Stronie Internetowej, w formularzu do założenia konta użytkownika na Stronie Internetowej, korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać́” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

 

  1. Informacje dotyczące ADO

 

2.1.       Stowarzyszenie Polska Akademia Aktywnego Rozwoju z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mikołaja Trąby 6a/207) jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej: ADO) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych bedacych osobami fizycznymi.

 

2.2.       Kontakt z ADO może się odbywać:

pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 2.1 Polityki Prywatności

  • mailowo na adres: biuro@paar.edu.pl
  • telefonicznie: +48 22 599 43 31

 

2.4 ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:

mail: iod@paar.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby konkretnej spółki wskazany w pkt. 2.1

 

  1. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych

3.1 Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są przez ADO w celu:

a) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, w tym na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) aktywacji i prowadzenia indywidualnego konta użytkowania w serwisie https://paar.edu.pl/, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c) zawarcia, wykonywania i na podstawie umowy uczestniczenia w zajęciach pływania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

d) otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia komunikacji z ADO, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

3.2 Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:

a) w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, aktywacji i prowadzenia indywidualnego konta użytkownika, otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia komunikacji z ADO – do czasu cofnięcia zgody;

b) w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających.

 

3.3 Podanie danych osobowych w celu, o których mowa w pkt. 3.1 lit. a), b) i d) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych i nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli odpowiednio: przekazywać Tobie w przyszłości informacji o naszej ofercie i promocjach, nie będziemy mogli założyć dla Ciebie i prowadzić indywidualnego konta użytkownika, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. c) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

3.4         Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3.5         Dane osobowe uz tkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania nastepującym kategoriom podmiotów: firmy informatyczne, firmy analityczne, firmy księgowe, agencje reklamowe obsługujace ADO, partnerzy prowadzacy działania w zakresie edukacji oraz szkoleń dzieci i rodziców, firmy organizujace obozy sportowe oraz wyjazdy turystyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich ża prawa. nie na podstawie odpowiednich przepisów

 

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

4.1 Każda osoba, której dane przetwarza ADO ma prawo dostepu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.

4.2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie bedzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.3 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

4.4 W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e- mail: iod@paar.edu.pl

 

  1. Pliki „COOKIES”

 

5.1         Serwis wykorzystuje technologię tzw. ciasteczek (ang. „cookies”). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na komputerach, laptopach lub smartfonach, aby m.in. ułatwić korzystanie ze stron www. Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu.

5.2         Ciasteczka są wykorzystywane przez Polską Akademię Aktywnego Rozwoju przede wszystkim w celu: zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, utrzymania sesji w przypadku zalogowanych użytkowników (brak potrzeby logowania na każdej podstronie serwisu), zachowania ustawień użytkownika związanych z wyświetlaniem serwisu, zbierania danych statystycznych i informacji o sposobie korzystania z serwisu.

5.3         Serwis nie wykorzystuje ciasteczek do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

5.4         Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.

5.5         Przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Polskiej Akademii Aktywnego Rozwoju, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, może być objęte profilowaniem.

5.6         Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.

 

  1. Postanowienia końcowe

 

  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Zagłosuj teraz)
Loading...
By | 2019-06-08T11:59:11+02:00 Czerwiec 8th, 2019|Nauka pływania Warszawa|Możliwość komentowania PAAR polityka prywatności została wyłączona